جهت ورود به هر جلسه می بایست از دکمه پیوستن به جلسه در پایین عنوان هر جلسه استفاده نموده و پس از وارد نمودن نام کاربری و کلمه عبور وارد جلسه شوید.

جلسات مشاوره ویزا 100

جلسات مشاوره ویزا 100

این بخش مربوط به جلسات مشاوره مهاجرتی می باشد.

برای هماهنگی قبلی جهت مشاوره در این خصوص با شماره 03136633552 تماس حاصل فرمایید.

جلسات روزانه شرکت پاکا
محمدرضا محمدی

جلسات روزانه شرکت پاکا

در این بخش جلسات داخلی شرکت پاکا در خصوص برنامه ریزی روزانه، چالشها، برنامه های پیش رو و . . . را خواهیم داشت.

زمان برگزاری جلسات هر روز صبح راس ساعت 9 صبح خواهد بود.